Baladat muzikore janë padiskutim ndjellëse emocionale të pa-evitueshme. Ato sjellin një histori, një tregim, janë pjesë e pandashme e traditës shekullore të muzikës. Në “Ballads” mund të dëgjoni në cdo moment perlat më të ndjeshme, e romantike të historisë muzikore!

Let the Ballade Song Guide You on Radio Travel - We Guide You Travel!

Radio Travel Live

Radio Travel Live

Balkan Hits

Balkan Hits

Italian Hits

Italian Hits

Dance

Dance

Classic Rock

Classic Rock

Today’s Hits

Today’s Hits

Albanian Hits

Albanian Hits

90 Hits

90 Hits

Disco Hits

Disco Hits
0.0448
1.08 MB
Radio Travel Playlist

Shqip

90 Dance

Disco